GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK MERKEZİ

 ismet_çağatay_resim_kursu_guzel_sanatlara_hazirlik_cagatay_sanat_bakirkoy_resim_kursu_ataköy_resimdersi_bahçeşehir_içmimarlık_grafik_tekstil_endüstritasarımı_çekmece_beylikdüzü (238)

FAKÜLTE BÖLÜMLERİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Endüstri ürünleri tasarımı; yaratıcı düşüncenin işlev, biçim, değer ve kimlik kavramlarında bütünleşerek toplum, kullanıcı ve üreticiye yararlı olacak şekilde seri üretime dönüşmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Bu program, öğrencilere meslek yaşamlarında yenilikçi, yararlı, güvenli, estetik açıdan uygun, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı ürünleri tasarlayıp geliştirmeleri için gerekli eğitimi verir.

ismet_çağatay_resim_kursu_guzel_sanatlara_hazirlik_cagatay_sanat_bakirkoy_resim_kursu_ataköy_resimdersi_bahçeşehir_içmimarlık_grafik_tekstil_endüstritasarımı_çekmece_beylikdüzü  ( (255)

İÇ MİMARLIK

İç Mimarlık insanların yaşayacakları mekanlarla yakın çevrelerinin optimal koşullarda yaşanabilir düzenlenmesine yönelik, sanat yönü yanında teknik yönleri de ağır basan çok yönlü bir meslektir. Mekanların fiziksel düzenlenmesinden ısıtma, aydınlatma, havalandırma ve konfor sağlayan diğer gerekli donanımların çözümlenmesi iç mimarlığın çalışma kapsamını oluşturur.

GRAFİK TASARIMI

Grafik Tasarım, iletişimin görsel ile ilgili tüm ürünlerinin tasarlandığı alandır. Gelişen çağın yeni medyaları ve iş kollarında grafik tasarıma duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Grafik tasarımcı, iletişimin görsel sorunlarını araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımla tasarlayarak çözüm üreten kişidir. Grafik tasarım; amblem, logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, ambalaj, katalog, broşür, afiş, çevre grafiği tasarımları, illüstrasyon, basın ilanı, etkileşimli çoklu ortam(web sayfa tasarımı), animasyon, sinema ve TV grafiği gibi konuları içine alır.

 

ismet_çağatay_resim_kursu_guzel_sanatlara_hazirlik_cagatay_sanat_bakirkoy_resim_kursu_ataköy_residersi_bahçeşehir_içmimarlık_grafik_tekstil_endüstritasarımı_çekmece_beylikdüzü ( (247)

RESİM BÖLÜMÜ

Resim Bölümünde uygulanacak eğitimin amacı sanatçı adaylarının bireysel yeteneklerini geliştirmek, yaratıcı düşüncenin kökleşmesini sağlamak, ulusal ve evrensel değerler bağlamında çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte sanatçılar yetiştirmektir.

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü; Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı ve Giysi Tasarımı sanat dallarından oluşmaktadır. Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programları; öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı, işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerle yaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

SAHNE DEKOR VE KOSTÜMLERİ BÖLÜMÜ

Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü, günümüz koşullarına cevap verebilecek nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, gösteri türünde, karnaval, festival vb. alanlarda çalışacak sahne dekoratörü, kostümcüsü, hareketli üç boyutlu biçim tasarımcısı ve sanat yönetmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

Bölüm; Geleneksel Cilt Tasarımı, Hat (Eski Yazı), Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri, Tezhip ve Çini Tasarımı olmak üzere beş ana sanat dalından oluşmaktadır.

Geleneksel Türk El Sanatları çerçevesi içinde, sanat formas­yonu alarak, görme ve algılama yetisi kazanmış geleneksel değerlerimizi özümseyerek, ilgili alanlarda sanatsal  yapısıyla çağdaş ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı elemanların yetiştirilmesini amaçlar.

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ

Seramik sanatları programının amacı, seramik teknolojisi, cam ve seramik sanatları alanında çalışacak üretici insan gücünü yetiştirmek. Seramik sanatları programında çoğunlukla uygulama ağırlıklı desen çalışması ve seramik kimyası alanlarında dersler okutulur. Okutulan diğer dersler sanat konularına ve seramik yapımına dönük bulunmaktadır.

HEYKEL BÖLÜMÜ

Heykel Bölümü’nde eğitim, öğrenciye bu mesleğin gerektirdiği temel bilgilenme ilkelerini aktarırken olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaratıcılığın desteklendiği çağdaş bir anlayış temelinde yürütülmektedir. Atölye çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen kuramsal dersler ve etkinliklerle amaçlanan durum, örgencilerin okul sonrası meslek yaşamı için gerekli donanımları elde edebilmesidir.

Görsel iletişim tasarımı bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Nedir?
Görsel İletişim Tasarımı, teknoloji ve tasarımı birleştirerek iletişim kuran yaratıcı bir süreçtir. Günümüz reklamcılık, tanıtım ve iletişim alanlarında, yeni medyaların doğarak kendi dinamiklerini oluşturması, eski mecraların teknoloji ile daha hızlı, devamlı bir etkileşime geçmesi sonucu tasarımın geleneksel iletişim yöntemleri yetersiz kalmakta ve evrilmektedir.

Tüm medyalara, iletişim teknolojilerine, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemine çözüm üretebilecek yeni uzmanlık alanı doğmuştur, bu çok geniş kapsamlı alan; Görsel İletişim Tasarımı’dır.

Görsel Tasarımcı, pre-prodüksiyon/prodüksiyon/post-prodüksiyon, reklam filmleri, video, yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını gerek yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı iletişim araçları ve mekanlar, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları üzerinde kullanır. Görsel İletişim Tasarımı eğitiminde öğrenciler; tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, stratejik düşünme, siberkültür bilgi ve altyapısı, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, konsept geliştirme/kavramsal düşünme, marka tasarım yönetimi, kurum kimliği tasarımı oluşturma, marka konumlandırma, markalaşma sürecinde reklam mecralarının seçimi ve kullanımı, dijital medyum entegrasyonu kullanımı üzerine odaklanır.

Hızla gelişen ve alanı tam kapsayan bu yeni programın bulunduğu yurtiçi ve yurtdışında bulunan örnekleri:

One thought on “GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK MERKEZİ

  1. Merhaba bu bir yorumdur.
    Bir yorumu silmek için giriş yapıp yazının yorumlarına göz atın. Orada düzenleme ve silme seçenekleriniz sizi bekliyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir